איך מזהים מחקר איכותני?

ניתוח תוכן במחקר איכותני
הדרך הכי פשוטה לזהות מחקר איכותני היא כמובן לזהות את המילה "איכותני" (או Qualitative באנגלית) בפרק שיטת המחקר, בתקציר או אפילו בכותרת. במקרים שבהם המחקר מצהיר על עצמו כאיכותני, לרוב אכן מדובר במחקר איכותני. אבל השאלה איך לזהות מחקר איכותני מתעוררת כאשר המילה "איכותני" (או Qualitative באנגלית) כשלעצמה לא מופיעה במאמר. המדריך הזה יעזור לכם לזהות מחקרים איכותניים גם אם המילה "איכותני" לא מופיעה בכותרת, בתקציר, בפרק שיטת המחקר, או למעשה בשום מקום מפורש במאמר.

מטרת המחקר

אחת הדרכים לזהות מחקר איכותני היא על ידי מטרת המאמר. המטרה של מחקרים איכותניים תהיה בדרך כלל לחקור את החוויות והתפיסות של המשתתפים במחקר. כלומר מחקרים איכותניים בדרך כלל מתמקדים בתפיסות סובייקטיביות, בניגוד למחקרים כמותניים ששואפים בדרך כלל לבדוק קשרים "אובייקטיביים" בין משתנים. איך זה נראה במאמר? הבה נתבונן בדוגמא:

הדוגמא מתוך: הוצלר, י. וזיגדון, ד. (2020). תפיסות של מדריכי צלילה ביחס לצלילה ספורטיבית של אנשים עם מוגבלות. בתנועה, 12(3), 281-313.

מניסוח מטרת המחקר אפשר לראות שהמטרה היא ללמוד על התפיסות של המשתתפים עצמם (במקרה זה – מדריכי הצלילה). מילים כמו "להבין", "לאפיין", "לפרש", או "לתאר" במטרת המחקר או במטרות המחקר עשויות לרמז שמדובר במחקר איכותני. עם זאת, מטרת המחקר לבדה לא יכולה לספר לנו בוודאות שמדובר במחקר איכותני. ישנם למשל מחקרים כמותניים שמנסים למדוד תפיסות של משתתפים באמצעות שאלונים. לכן נשתמש בעוד אמצעי לזיהוי: שאלות המחקר.

שאלות המחקר

שאלות המחקר במחקר איכותני תהיינה בדרך כלל שאלות פתוחות, ללא תשובה ידועה מראש ולעתים אף ללא טווח תשובות ידוע מראש. זאת, לעומת שאלות המחקר במחקרים כמותניים, שהן שאלות סגורות שניתן לענות עליהן בדרך כלל במילה אחת או שתיים, כגון "יש קשר", "קשר חיובי" או "קשר שלילי". ניעזר בדוגמא הבאה:

הדוגמא מתוך: נוטוב, ל. (2019). תהליכי הלמידה של המתכשרים להוראה בקורס שיטות מחקר איכותניות. רב-גוונים: מחקר ושיח, 18(5), 191-217.

בדוגמא זאת ניתן לראות ששאלת המחקר היא "מהם", כלומר – ישנן תשובות רבות שניתן לענות על שאלה זו, והחוקרת לא בהכרח יודעת מהו טווח התשובות האפשרי. לדוגמא, ייתכנו תהליכי למידה שיתגלו במהלך המחקר והחוקרת לא הייתה מודעת להם קודם. זאת, בניגוד למחקר כמותני שמסוגל למדוד רק מה שידוע לפני תכנון המחקר (בדוגמא זאת ראשי התבות שמ"א מתייחסים ל"שיטות מחקר איכותניות").

עם זאת, שאלת המחקר לבדה לא יכולה לעזור לזיהוי ודאי וחד משמעי של מחקר איכותני, משתי סיבות. ראשית, ייתכנו מחקרים כמותניים עם שאלות מחקר שעשויה להיראות דומה מאד לשאלה שבדוגמא. למשל, מחקר כמותני עשוי לשאול "מהם הגורמים המשפיעים על …". ההבדל הוא שבמחקר כמותני החוקר יצטרך למנות מראש אילו גורמים הוא בודק, ורק אלו הגורמים שייבדקו במחקר. זאת בניגוד למחקר איכותני שלא חייב להגדיר את כל הגורמים מראש, ויכול למצוא גורמים חדשים, אך ניסוח השאלה עצמה עשוי להיות דומה. הסיבה השנייה לכך שלא ניתן לזהות מחקר איכותני על סמך שאלת המחקר בלבד היא שבמחקרים איכותניים רבים אין כלל שאלת מחקר ברורה ומוגדרת, והחוקרים מסתפקים בהצגת המחקר, כגון "ללמוד על…", "להבין את…" וכד'.

כלי המחקר

כלי המחקר במחקרים איכותניים לרוב שונים מכלי המחקר הנהוגים במחקרים כמותניים. בעוד מחקרים כמותניים נוטים להסתמך על שאלונים, מבחנים ונתונים מספריים שונים, מחקרים איכותניים נוהגים לעשות שימוש בכלים כגון: ראיונות, תצפיות, קבוצות מיקוד, וניתוח מסמכים וארטיפקטים שונים. לדוגמא:

הדוגמא מתוך: לבקוביץ, ע. וכאמל ג'בור, ס. (2020). "הקולות ששכחנו": התמודדות יועצות חינוכיות עם מתבגרות שחוו פגיעה מינית בחברה הערבית. היועץ החינוכי, 22, 31-53.

בדוגמא זו ניתן לראות שאיסוף הנתונים נעשה באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים, אחד מכלי המחקר הנפוצים המאפיינים מחקרים איכותניים. עם זאת, בדומה למטרת המחקר ושאלת המחקר, גם כלי המחקר לא יכולים להביא לזיהוי ודאי של המחקר כאיכותני. ישנם מחקרים כמותניים שעושים גם הם שימוש בראיונות, אך במקום לנתח אותם באמצעות ניתוח תמטי, נרטיבי, פנומנולוגי וכד', מנסים לנתח אותם באמצעות שיטות כמותניות. לכן, אף על פי שכלי המחקר, ובמיוחד ראיונות ותצפיות, הם מאפיינים מאד בולטים של המחקר האיכותני, לבדם אינם יכולים להביא לזיהוי ודאי של המחקר כמחקר איכותני.

שיטות ניתוח הנתונים

כאמור, שיטת איסוף הנתונים לא בהכרח מעידה על המחקר כמחקר איכותני, אבל שיטת הניתוח עשויה בהחלט לעזור לזהות באופן ודאי את המחקר כמחקר איכותני, אפילו אם המילה "איכותני" לא מופיעה במאמר עצמו. נתונים שנאספו באמצעות ראיונות, קבוצות מיקוד, איסוף מסמכים וארטיפקטים שונים כגון מדיה, תגובות בפורומים, הודעות ווטסאפ, וכדומה – בדרך כלל מנותחים באמצעות סוג זה או אחר של ניתוח תוכן. לרוב – ניתוח התוכן יהיה איכותני, אבל לא בהכרח. יכולים להיות ניתוחי תוכן שנועדו לצורך ניתוח כמותני, כמו ניתוחי תוכן שנועדו לבדוק כמה פעמים נושא מסויים מוזכר בטקסט, סמיכות בין אזכור של נושאים מסויימים, וכדומה. עם זאת, רוב ניתוחי התוכן הם ניתוחי תוכן איכותניים, כאשר הבולטים בהם הם הניתוח התמטי – ניתוח תוכן ששואף לזהות נושאים (תמות) העולים מהטקסט; הניתוח הפנומנולוגי, השואף לזהות תופעות כפי שהן נתפסות על ידי הדוברים (בדרך כלל המרואיינים); וניתוח התוכן הנרטיבי – המתמקד בסיפורים (נרטיבים) העולים מתוך הטקסט. נתבונן בדוגמא הבאה:

הדוגמא מתוך: שמיר, מ. ודורון, י. (2020). חווייתם של אנשים בגיל זיקנה שמונה להם אפוטרופוס. חברה ורווחה, 40(2-3), 349-373.

אף על פי שהמילים "ניתוח תוכן תמטי" לא מוזכרות ישירות, ניתן לראות מהתיאור של הניתוח שמדובר בניתוח תוכן תמטי, שכן הוא מתמקד בתמות העולות מתוך דברי המרואיינים (דוגמאות לתמות במחקר איכותני ניתן לראות כאן). לכן, בהעדר דיווח על מניפולציות כמותיות שנעשו לתמות הללו, ניתן לומר בוודאות שמדובר במחקר איכותני, גם אילו המילה "איכותני" לא הייתה מוזכרת בו במפורש.

איתור מחקרים איכותניים

איך לאתר ולמצוא מחקרים איכותניים? בהתאם למאפייני המחקר האיכותני שהוזכרו, ישנן כמה דרכים לאתר מחקרים איכותניים. ראשית, ניתן להוסיף את המילה "Qualitative" (איכותני), למילות החיפוש שלכם בגוגל סקולר. הוספה זו תגדיל את שיעור המחקרים האיכותניים בתוצאות שלכם, אבל יש לה שני חסרונות: ראשית, אם המילה Qualitative עצמה לא הוזכרה במחקר קרוב לוודאי שהוא לא יעלה לכם בחיפוש, אפילו אם הוא איכותני. כלומר אתם עשויים להחמיץ מחקרים איכותניים חשובים. שנית, ייתכן שהמילה Qualitative מופיעה במאמר אפילו אם המחקר לא איכותני, למשל – בסקירה של מחקרים קודמים שחלק מהם איכותניים.

דרך נוספת לאתר מחקרים איכותניים היא להוסיף את המילה "Interview" או "Interviews" (ראיון/ראיונות). כך תגדילו את הסיכוי לקבל מחקרים שהתבססו על ראיונות, שרובם מחקרים איכותניים. גם דרך זו לא ודאית מכיוון שמחקרים איכותניים רבים אינם מתבססים על ראיונות, וכן מפני שראיונות עשויים להיות מוזכרים במאמר גם אם אינו איכותני. אך שילוב של שתי שיטות החיפוש, לסירוגין, יכול לעזור לכם מאד לתאר מחקרים איכותניים.

סיכום

כפי שראינו, אם המילה "איכותני" (Qualitative) לא מופיעה בכותרת, בתקציר או בשיטת המחקר, כמעט אף אחד משיטת הזיהוי לבדה לא מספיקה כדי לזהות באופן ודאי את המחקר כמחקר איכותני. עם זאת, אם לפניכם מחקר ששואף ללמוד על התפיסות והחוויות של המשתתפים, ששאלת המחקר שלו פתוחה, שהוא עושה שימוש בראיונות ומנתח את הנתונים באמצעות ניתוח תוכן תמטי – כנראה שלפניכם מחקר איכותני.

  • מטרת המחקר: מתמקדת בחוויית המשתתפים
  • שאלת המחקר: פתוחה, ללא טווח תשובות ידוע מראש
  • כלי המחקר: ראיונות, קבוצות מיקוד, תצפיות, ניתוח מסמכים או ארטיפקטים
  • שיטת ניתוח הנתונים: ניתוח תוכן תמטי, ניתוח תוכן פנומנולוגי, ניתוח תוכן נרטיבי