דוגמא לתמות במחקר איכותני

מה הן תמות וכיצד בוחרים אותן במאמר זה, נסביר ונדגים מה הן תמות במחקר איכותני. אחת הדרכים הנפוצות ביותר לניתוח תוכן במחקר איכותני היא על פי תמות. התמות הן נושאים העולים שוב ושוב בתכנים המנותחים, באופן מפורש או מרומז, הקשורים…

המשך »

מה ההבדל בין emic ל-etic במחקר איכותני?

הגישה האמית (Emic) והגישה האטית (Etic) הן שתי פרספקטיבות מחקריות במדעי החברה. מקור המושגים emic ו-etic שאולים מתחום הבלשנות, כאשר בגדול ניתן לומר שפונטיקה (פונ-אטיק) עוסקת במילה כפי שהיא נשמעת ופונמיות (פונ-אמיק) בתהליכי הקליטה וההבנה של השומע. בהתאם, גישת ה-Etic…

המשך »

ניתוח תוכן איכותני – הלכה למעשה (מדריך מעשי)

כל חוקר שעוסק במחקר איכותני מכיר את הפסקה המפורסמת של שקדי (2003) המתארת את שלבי ניתוח התוכן. גם בספרה של צבר בן-יהושע (2016) ישנו הסבר מוכר ומפורסם לגבי ניתוח תוכן במחקרים איכותניים. למרות ששני הסברים אלה נכונים ומראים על הבנה…

המשך »

טיפים לכתיבת מאמר מדעי

אנו מלווים חוקרים רבים בשלב שבין ביצוע המחקר ובין פרסומו בכתב עת מדעי. התהליך יכול להיות פשוט יחסית (כתיבת המאמר, הגשתו, מספר איטרציות של שינויים בהתאם להערות השופטים, ופרסום), הוא יכול להיות ממושך יותר (כתיבת המאמר, הגשתו, מספר רב של…

המשך »