מבחן T

מבחן T הוא מבחן סטטיסטי, שנועד לבדוק השערות על ממוצע, כאשר השונות באוכלוסיה לא ידועה.

T לבלתי תלויים

נשתמש במבחן זה כאשר יש לנו שתי קבוצות שאינן תלויות זו בזו, ואנו מעוניינים לבדוק את ההפרש בין הממוצעים של שתי הקבוצות. כלומר, נרצה לבדוק שההבדלים בין הממוצעים הם מובהקים סטטיסטית, ולא רק מקריים.
לדוגמה, נשווה בין ממוצע השכר של גברים לממוצע השכר של נשים. הקבוצות לא תלויות אחת בשנייה, ולכן נשתמש ב-T לבלתי תלויים.

ב-SPSS, נלחץ על Analyze, נבחר מהתפריט Compare Means (השוואת ממוצעים), ולאחר מכן Independent-Samples T Test (מבחן T לבלתי תלויים).

t test

בחלונית שנפתחת נזין את המשתנים שלנו.
test variable הוא המשתנה התלוי, או המשנה שאת הממוצע שלו אנחנו רוצים להשוות בשתי הקבוצות. בדוגמה שלנו, אנו רוצים לבדוק הבדלים ברמת השכר, ולכן נוסיף לכאן את המשתנה Income.
grouping variable הוא המשתנה הבלתי תלוי, שמחלק את המדגם שלנו לקבוצות. בדוגמה הזו אנו רוצים להשוות בין גברים ונשים, ולכן המשתנה שמחלק לקבוצות יהיה מגדר (gender).

t test1

לאחר שסימנו את משתנה המגדר והוספנו אותו באמצעות החץ, נלחץ על הכפתור define groups ונגדיר את ערכי המשתנה: 1 (גברים) ו-2 (נשים). שימו לב שהקבוצות מוגדרות בהתאם להגדרתן ב-variables view.

נריץ את המבחן ונתבונן בפלט שקיבלנו. ה-SPSS נותן לנו שתי תוצאות. השורה הראשונה מניחה שיש שוויון שונויות בין הקבוצות (Equal variances assumed). השורה הראשונה מניחה שאין שוויון שונויות.
כדי לדעת על איזה שורה עלינו להסתכל, עלינו לבדוק קודם את תוצאות המבחן המקדים – מבחן לווין (באדום). המבחן בודק האם קיים שוויון בשונויות בין הקבוצות, או שאין שוויון שונויות.
אם ה-F של מבחן לוין יצא לא מובהק, פירוש הדבר שיש שוויון שונויות. במקרה כזה נתייחס לנתונים מהשורה העליונה.
אם ה-F של לוין יצא מובהק, אין שוויון בשונויות. במקרה כזה נתייחס לנתונים מהשורה התחתונה.

t test2

בדוגמה שלנו, ה-F של מבחן לוין יצא מובהק (באדום – Sig=0.038). לכן לא נניח שוויון שונויות, ונסתכל על הנתונים בשורה התחתונה בלבד.
נוכל לראות שבשורה זו מבחן ה-T אינו מובהק (בירוק: Sig=0.379). מכאן נוכל לדווח כי ברמת מובהקות של 95%, לא ניתן להסיק ממדגם זה על הבדלים בשכרם של נשים וגברים.

לא בא לכם על SPSS? באפשרותכם לבצע מבחן טי למדגמים בלתי תלויים באמצעות המחשבון שלנו בחינם, ולקבל בנוסף לתוצאות גם דיווח מילולי על משמעותן.

מבחן T למדגמים מזווגים/תלויים

נשתמש במבחן זה כשאנחנו מעוניינים להשוות בין שתי קבוצות שיש ביניהן תלות. התלות יכולה להיות:
כל קבוצה נבדקת פעמיים: למשל, הציונים במתמטיקה של קבוצה א' נמדדים פעם אחת לפני מתן קורס לשיפור מיומנויות למידה, ופעם אחת אחריו.
הנבדקים מגיעים למחקר בזוגות: שני אחים, אמא ובן, זוגות נשואים.

לדוגמה, נבדוק את היעילות של קורס לשיפור מיומנויות למידה. לשם כך נבחן את הציונים במדגם של תלמידים שהשתתפו בקורס.

לביצוע המבחן נלך שוב ל-Analyze–>Compare Means, ולאחר מכן נבחר ב-Paired-sample T test (מבחן T למזווגים).
בחלונית שנתפתחת, נכניס את שני המשתנים המזווגים שלנו: ציון התלמיד במבחן הראשון, והציון במבחן השני.

t test4

מהפלט שמתקבל ניתן לראות כי ההבדלים בין הציונים מובהקים (באדום): PV=0.001.

t test5


האם הערך היה לכם לעזר?

במידה וכן, לחצו:

במידה והייתם מעוניינים שנשפר את הערך, שתפו אותנו ונעדכן אתכם ברגע שנכניס שינויים.
לידיעתכם, נעשה שימוש בכתובת המייל שלכם אך ורק לשם עדכון בנוגע לערך ותו לא!