ניתוח שונות חד כיווני

ניתוח שונות חד כיווני מאפשר לנו לבדוק שאלות על הבדל בין קבוצות.
נשתמש בניתוח זה כאשר אחד מהגורמים הוא כמותי, והשני שמי (קטגוריאלי).
למשל: האם יש הבדל בין שכרם של נשים וגברים? המשתנה "שכר" הוא משתנה כמותי, והמשתנה "מין" הוא משתנה קטגוריאלי. באותה מידה, ניתן לשאול: האם יש קשר בין מין העובד לשכרו.

כדי שיהיה הבדל מובהק, אנו צריכים שההבדל בין הקבוצות יהיה גדול מההבדל בתוך הקבוצות. ההגיון העומד מאחורי המבחן הוא, שככל שהשונות בין הקבוצות גדולה יותר מהשונות בין הקבוצות, כך יש יותר סיכוי שיש הבדל אמיתי בין הקבוצות. כדי לבדוק אם השונות בין הקבוצות שונה באופן מובהק מ-0, ה-SPSS מחלק את סכומי הריבועים בדרגות חופש. כך הוא לוקח בחשבון את מספר הקבוצות ואת גודל המדגם.

על מנת לבצע את המבחן ב-SPSS, נבחר מהתפריט:
Analyze -> Compare Means -> One-Way ANOVA.

anova1

תחת ה-Dependent list נכניס את המשתנה או המשתנים התלויים שלנו. בדוגמה זו, נכניס את משתנה השכר.
תחת Factor נכניס את המשתנה הפקטוריאלי שמחלק לנו את האוכלוסייה לקבוצות. בדוגמה שלנו המשתנה יהיה מגדר (gender).

anova2

נסתכל בטבלת ה-Anova שהתקבלה.

anova3

אנו רואים שהסטטיסטי F נמצא מובהק. כלומר, יש הבדלים מובהקים בין שכרם של גברים ונשים.
בשורת הדיווח נרשום את דרגות החופש של F, את ערכו של F, ואת רמת המובהקות (P).
F(1,469) = 118.187, P<0.001.

שימו לב: כשאנו עוסקים בשלוש קבוצות ומעלה – טבלת ה-Anova תוכל להגיד לנו אם יש הבדלים מובהקים בין שתי קבוצות לפחות, אך לא תוכל להגיד בין מי למי. כדי לדעת איפה בדיוק נמצאים ההבדלים, נצטרך להיעזר בניתוחי המשך (post hoc).


האם הערך היה לכם לעזר?

במידה וכן, לחצו:

במידה והייתם מעוניינים שנשפר את הערך, שתפו אותנו ונעדכן אתכם ברגע שנכניס שינויים.
לידיעתכם, נעשה שימוש בכתובת המייל שלכם אך ורק לשם עדכון בנוגע לערך ותו לא!