אתונה, יוון
The Mediterranean and European regions are replete with histories, with power struggles, uniquely demarcating nation, ethnicity, and community. For this, cultural and political identities, language...
בוקרשט, רומניה
This conference aims to create a multinational and multidisciplinary forum for discussions on changes in the rhetoric of military culture and war experience with emphasis on...
איסטנבול, תורכיה
SOCIOINT 2020- 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES is an interdisciplinary international conference that invites academics, independent scholars and researchers from around...
בנגקוק, תאילנד
The 7th International Conference on Social Sciences 2020 (ICOSS 2020) invites academicians, social workers, policy makers, and other stakeholders to send original research abstracts, case...
The special issue is intended to highlight the broad range of issues related to rural health which impact researchers and practitioners in the field of...
בשנים האחרונות אנו עדים להתחדשות הדיון הציבורי והאקדמי העוסק במיצוי זכויות חברתיות. דיון זה חשף פנים חדשות של התופעה כגון היקפה המשמעותי, החסמים למיצוי והמענה הארגוני המבקש...
לונדון, אנגליה
What extent does the quality of domestic life (family relationships, environment, technical tools, housing style) influence individual and social happiness, in the context of current...
בחודש ינואר 2017 נכנס לתוקפו חוק "חיסכון לכל ילד" - תוכנית הביטחון הסוציאלי המשמעותית ביותר שאומצה בישראל בעשורים האחרונים. במסגרת התוכנית המוסד לביטוח לאומי מפקיד חיסכון חודשי...