שירותים לחוקרים
באקדמיה

מחשבון t למדגמים מזווגים‎

חישוב מבחן T למדגמים מזווגים‎ אונליין חינם! בדקו הבדלים בין מדידות וקבלו את התוצאות כולל דיווח מילולי לגבי משמעות התוצאות
ערכים:
ערכים: