שירותים לחוקרים
באקדמיה

מחשבון מבחן T למדגמים בלתי תלויים

חישוב מבחן T למדגמים בלתי-תלויים אונליין חינם! בדקו הבדלים בין קבוצות וקבלו את התוצאות כולל דיווח מילולי לגבי משמעות התוצאות
ערכים:
ערכים: