שירותים לחוקרים
באקדמיה

מחשבון מתאם פירסון

חישוב מתאם פירסון אונליין חינם! חשבו קורלציה בין משתנים וקבלו את התוצאות כולל דיווח מילולי לגבי משמעות התוצאות