מחשבון מתאם פירסון

חישוב מתאם פירסון אונליין חינם!
חשבו קורלציה בין משתנים וקבלו את התוצאות כולל דיווח מילולי לגבי משמעות התוצאות