שירותים לחוקרים
באקדמיה

כלי ליצירת ביבליוגרפיה

שפת המאמר
שם המחבר/ת

באנגלית: אות ראשונה גדולה ושאר האותיות קטנות.


האות הראשונה של השם הראשון, השני וכו', מופרדות בנקודה ורווח. באנגלית: באותיות גדולות.

באנגלית אות ראשונה, אות ראשונה לאחר נקודתיים, ואותיות ראשונות של שמות - גדולות, השאר קטנות.

באנגלית: אותיות ראשונות גדולות, למעט מילות יחס.