שירותים לחוקרים
באקדמיה

כלים לחוקרים

שעון פומודורו – כלי לניהול זמן לעבודת מחקר וכתיבה אקדמית